Inžinierska činnosť

Sprostredkovanie inžinierskej činnosti

 Sprostredkovanie vypracovania a zabezpečenia procesu a dokumentácie pre:

  • stavebné konania
  • územné konania
  • stavebný dozor
  • projektové dokumentácie
  • kolaudačné konania

Koľko stojí môj domov?

HYPOkalkulačka