Kúpa s nami

Postup kúpy nehnuteľnosti s osobným maklérom CASSOVIA REALITAS

CASSOVIA REALITAS zaisťuje hladký priebeh kúpy bez rizika, preto kladie dôraz na:

 • starostlivé spracovanie alebo kontrolu zmluvnej dokumentácie, čo pomáha predísť a vyhnúť sa možným chybám, ktoré môžu klientov stáť nemalé peniaze,
 • to, aby každý kupujúci, ktorý sa rozhodne kupovať nehnuteľnosť prostredníctvom našej realitnej kancelárie, absolvoval proces kúpy či hľadania bez starostí, s prehľadom a hlavne aby nehnuteľnosť spĺňala kritérium pomeru ceny a kvality.

 

Hľadanie a kúpa nehnuteľnosti je významnou udalosťou vo Vašom živote. Preto je pre nás dôležité Vám priblížiť ako funguje naša realitná kancelária a oboznámiť Vás s procesom, ak sa rozhodnete nehnuteľnosť kupovať prostredníctvom nás. CASSOVIA REALITAS a našich maklérov, zaujíma Váš pocit spokojnosti s rozhodnutím využiť naše služby, a vedomie, že sme tu pre Vás, čo znamená, že kedykoľvek sa môžete na nás obrátiť.

Pre tých z Vás, ktorí hľadáte nehnuteľnosť, ale v bežnom živote nemáte čas a priestor mať neustále prehľad o tom, ako sa hýbe trh, poprípade mať možnosť prístupu k nehnuteľnostiam ktoré sa do verejnej ponuky žiadnej z realitných kancelárií nedostali, je tu služba AGENT KUPUJÚCEHO. Osobný maklér Vám robí pravidelný prieskum trhu nehnuteľností podľa Vašich požiadaviek, zastupuje a sprevádza Vás na obhliadkach i celým procesom, jednoducho povedané je Vašou pravou rukou pri hľadaní, za účelom kúpy. Viac o tejto službe nájdete v sekcii „Pre kupujúcich" - „Agent kupujúceho".

 

5 krokov k úspešnej kúpe spojenej s hľadaním nehnuteľnosti prostredníctvom CASSOVIA REALITAS

1. Podpis zmluvy o spolupráci

 • prvým krokom je podpísanie Dohody o sprostredkovaní, resp. o výhradnom zastúpení. Pilierom našej práce je serióznosť a dôveryhodnosť voči klientom. Samozrejmosťou pred podpisom samotnej zmluvy je osobné stretnuties maklérom, na ktorom je bod za bodom vysvetlené a konzultované znenie zmluvy. 

2. Analýza a stanovenie podmienok a Vašich požiadaviek

 • ďalším dôležitým krokom je určenie si Vašich požiadaviek, aký typ nehnuteľnosti hľadáte a teda vyšpecifikovanie podmienok vyhľadávania (typ nehnuteľnosti, lokalita, poschodie atď.) samozrejme s prihliadnutím na Váš rozpočet a časový horizont.

 3. Vyhľadávanie a analýza trhu

 • ďalší krok je výlučne na maklérovi, a teda analýza trhu, čo podľa Vami vyšpecifikovaných požiadaviek Vám vie ponúknuť. Samotná analýza je realizovaná pravidelne v intervaloch a zasielaná na Váš e-mail.

4. Prehliadka nehnuteľnosti

 • ak Vás niektorá z ponúknutých nehnuteľností zaujme, maklér zorganizuje obhliadku s predávajúcim, alebo s partnerskou realitnou kanceláriou, ktorá nehnuteľnosť predáva. Pred samotnou obhliadkou Vás maklér oboznámi s parametrami danej nehnuteľnosti, s fotodokumentáciou a pôdorysmi.

5. Rezervácia a kúpa nehnuteľnosti

 • celým procesom kúpy Vás budeme sprevádzať my až do úspešného konca realizácie obchodu. V momente, keď nájdeme Vašu budúcu nehnuteľnosť, je potrebné zloženie zálohy pre jej rezerváciu, a podpísanie rezervačnej zmluvy, ktorá sa väčšinou uzatvára na dobu 30 dní. Tieto dni rezervácie slúžia na schválenie hypotéky, pripomienkovanie kúpno- predajnej zmluvy a pre iné dôležité jednania o uzatvorení obchodu, až po samotné podpísanie kúpno – predajnej zmluvy. Našim cieľom je dosiahnutie Vašej spokojnosti v spolupráci s predávajúcou stranou a zrealizovať tak bezpečný a úspešný prevod nehnuteľnosti na Vás, ako kupujúceho.

 

Informácie o rezervácii nehnuteľnosti v ponuke CASSOVIA REALITAS 

Podpis rezervačnej zmluvy a zloženie rezervačného poplatku sa realizuje pri záujme o danú nehnuteľnosť s potenciálnym kupujúcim.

 

 • Nehnuteľnosť je pre potenciálneho kupujúceho rezervovaná, tzn. stiahnutá zo všetkých internetových portálov a neponúka sa na predaj.
 • Následne sa dohodnú podmienky a termín podpisu kúpno- predajných zmlúv a pripravia sa potrebné podklady pre ich realizáciu.

 

Uzatvorenie rezervačnej zmluvy so záujemcom o kúpu nehnuteľnosti je splnením záväzku realitnej kancelárie voči predávajúcemu, t. j. zaistiť konkrétneho záujemcu o kúpu.

 

 • Klient uzatvára (podpisuje) rezervačnú zmluvu výhradne s realitným maklérom, ktorý je k tomuto úkonu písomne splnomocnený vedením spoločnosti CASSOVIA REALITAS.
 • Plná moc realitného makléra pre podpis rezervačnej zmluvy musí byť nutne priložená k rezervačnej zmluve (fotokópia originálu).
 • Prijatie rezervačného poplatku v hotovosti môže realizovať iba realitný maklér splnomocnený k tomuto úkonu v texte plnej moci. Táto musí obsahovať nasledujúcu vetu:“Zmocnenec nie je oprávnený za spoločnosť CASSOVIA REALITAS v súvislosti s jedným obchodným prípadom prijímať finančné čiastky vyššie než 2.000 €, pričom výška rezervačného poplatku prijímaného v hotovosti realitným maklérom nesmie byť vyššia, než limit vyslovene uvedený v texte plnej moci.„

 

 • Prijatie rezervačného poplatku v hotovosti potvrdí zástupca spoločnosti CASSOVIA REALITAS príjmovým dokladom, na ktorom bude popis splnomocneného zástupcu tejto spoločnosti.
 • Ak je rezervačný poplatok, či jeho časť hradená bankovým prevodom alebo je vložená priamo na účet spoločnosti, jediné platné a správne číslo účtu spoločnosti CASSOVIA REALITAS je: 

 

IBAN: SK8702000000003482858459, BIC: SUBASKBX, vedený vo VÚB banka a.s..

 

 • Zloženie rezervačného poplatku na iný účet nesmie byť vyžadované zo strany realitného makléra voči záujemcovi, a pokiaľ by k nemu došlo, nemôže byť považované za splnenie záväzku uhradenia rezervačného poplatku.
 • Klient bude informovaný emailom najneskôr do 3 pracovných dní po podpise rezervačnej zmluvy o zaevidovaní rezervačnej zmluvy právnym oddelením CASSOVIA REALITAS. Spoločnosť CASSOVIA REALITAS žiada klientov, aby kontaktovali vedenie spoločnosti e-mailovou správou, v prípade, ak nedostanú tento informačný e-mail na adresu: tomcova@cassoviarealitas.sk, t. č.: 0917 333 134.
 • Po zistení potrebných údajov pre prípravu zmluvy vypracuje právne oddelenie našej spoločnosti návrhy zmluvnej dokumentácie podľa okolností prípadu (zmluva o budúcej zmluve, kúpna zmluvu, dohoda o prevode členských práv a povinností, atď.).

 

Naši klienti sa nemusia obávať, že prídu bezdôvodne o svoju zálohu na nehnuteľnosť, zloženú v CASSOVIA REALITAS.  Nám, ako členovi Národnej asociácie realitných kancelárii a jej Garančnému fondu, je poskytnutá finančná garancia za účelom ochrany a presadzovania práv a právom chránených našich záujmov a záujmov našich klientov.

Koľko stojí môj domov?

HYPOkalkulačka