Certifikáty a ocenenia

Realitná kancelária CASSOVIA REALITAS získala počas 12 rokov svojej práce rôzne ocenenia a členstvá, ktoré združujú realitné kancelárie na Slovensku, a pomáhajú tak v ich profesionálnom i odbornom raste, samotnom zdokonaľovaní a vzájomnej spolupráci.

 

1. OCENENIE V PRVOM CELOSLOVENSKOM PRIESKUME REALITNÝCH KANCELÁRIÍ V MYSTERING SHOPPINGU ZA NAJLEPŠIE HODNOTENÚ REALITNÚ KANCELÁRIU NA SLOVENSKU.

CERTIFIKÁT NARKS

 

Výsledkom našej práce na realitnom trhu je aj ocenenie v Mystering shoppingu, ktoré si celý tím CASSOVIA REALITAS veľmi váži. Zároveň to pre nás predstavuje obrovskú motiváciu pre náš ďalší rozvoj a poskytovanie čo najviac kvalitných služieb. Našim cieľom je to, aby sa k nám naši spokojní klienti opätovne vracali. 


2. ČLEN REALITNEJ ÚNIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY       WWW.REALITNAUNIA.SK

3. GARANČNÝ FOND 


Prinášame novinku ktorá mení postoj klientov a získava si dôveru našich klientov. Klient sa už nemusí báť že im realitná kancelária bezdôvodne nevráti prijatu rezerváciu. Garančný fond kryje každú prijatú rezerváciu CASSOVIA REALITAS, do výšky 5.000,-€, ako člena NARKS. Jedinečná výhoda pre našich klientov.     


      

4. ČLEN NÁRODNEJ ASOCIÁCIE REALITNÝCH KANCELÁRIÍ SLOVENSKA (NARKS)

 

Základným cieľom NARKS je integrácia realitných kancelárií Slovenska v rámci trhu s nehnuteľnosťami, ich prosperita, presadzovanie ich záujmov, vzájomná spolupráca členov vo všetkých oblastiach obchodovania s nehnuteľnosťami, využívanie nových poznatkov v súvisiacich odboroch pre potreby členov asociácie a zvyšovanie kvality služieb nimi poskytovaných a ochrana spotrebiteľa. Medzi najdôležitejšie úlohy patrí novelizácia legislatívnych podmienok súvisiacich s realitnou činnosťou a zvyšovanie profesnej úrovne pracovníkov realitných kancelárií, členov NARKS.

Asociácia nadväzuje kontakty s európskymi a zámorskými organizáciami podobného zamerania. Je členom európskej konfederácie obchodníkov s nehnuteľnosťami C.E.I. so sídlom v Brusseli, podpísala protokoly o spolupráci s americkou Národnou asociáciou obchodníkov s nehnuteľnosťami (NAR), s Maďarskou asociáciou, s Asociáciou realitných kancelárií Českej Republiky (ARK ČR). NARKS organizuje odborné konferencie s medzinárodnou účasťou a veľtrhy nehnuteľností – SlovReal Invest (www.sri.sk)


5. ŽIVNOSTENSKÉ OPRÁVNENIE

 

Realitná činnosť je viazaná činnosť podľa živnostenského zákonná a každá spoločnosť je povinná okrem splnenia odbornej spôsobilosti určiť zodpovednú osobu za výkon tejto činnosti. V CASSOVIA REALITAS vykonáva túto činnosť Ing. Jozef Tomčo, ktorý spĺňa zákonom určené podmienky vzdelania a praxe v obore, zároveň je majiteľom a konateľom spoločnosti. 
6. ODBORNÉ ŠKOLENIA A SEMINÁRE

 

Jeden z troch základných pilierov, na ktorých sme postavili našu realitnú kanceláriu, je vzdelávanie, ktoré nás sprevádza našim celým profesným životom. Preto sme absolvovali školenia a semináre, ktoré nám umožňujú pracovať efektívnejšie a rýchlejšie, čo oceňujú naši klienti.

7. OSVEDČENIE REALITNÝCH PORTÁLOV AKO SPOĽAHLIVÝ PARTNER CASSOVIA REALITAS

  

 

 

Koľko stojí môj domov?

HYPOkalkulačka