Predaj s nami

CASSOVIA REALITAS zaisťuje hladký priebeh predaja bez rizika, preto kladie dôraz na:

 • starostlivé spracovanie zmluvnej dokumentácie, čo pomáha predísť a vyhnúť sa možným chybám, ktoré môžu klientov stáť nemalé peniaze,
 • oboznámenie klienta s tým, že zodpovedne a s prehľadom pripravená nehnuteľnosť na predaj, bude mať viac záujemcov, než neuprataná a nekvalitne nafotená nehnuteľnosť,
 • to, aby každý predávajúci, ktorého zastupujeme, predal svoju nehnuteľnosť bez starostí, v čo najkratšom čase a hlavne za čo najvyššiu cenu.

 

Rozumieme, že predaj nehnuteľnosti je významnou udalosťou vo Vašom živote. Preto je pre nás dôležité Vám priblížiť ako funguje naša realitná kancelária a oboznámiť Vás s procesom predaja. Nás, CASSOVIA REALITAS a našich maklérov, zaujíma Váš pocit spokojnosti s rozhodnutím využiť naše služby, a vedomie, že sme tu pre Vás, čo znamená, že kedykoľvek sa môžete na nás obrátiť.

K tomu, aby bol predaj nehnuteľnosti úspešný, je potrebné zo strany realitnej kancelárie a predovšetkým makléra, vynaložiť určité úsilie. Naši makléri sú pripravení čo najlepšie reprezentovať Vašu nehnuteľnosť a zabezpečiť tak rýchly a hladký proces predaja. V prvom rade je potrebné  zhotovenie profesionálnej a kvalitnej fotodokumentácie, čo najpútavejší popis, masívna inzercia ktorá zaujme čo najširšie spektrum cieľových skupín, promptná a efektívna komunikácia  so záujemcami, ktorá vedie k absolvovaniu obhliadky samotnej nehnuteľnosti.

 

6 krokov k úspešnému predaju nehnuteľnosti prostredníctvom CASSOVIA REALITAS1. Podpis zmluvy o spolupráci 

 • prvým krokom je podpísanie Dohody o sprostredkovaní, resp. o výhradnom zastúpení. Pilierom našej práce je serióznosť a dôveryhodnosť voči klientom. Samozrejmosťou pred podpisom samotnej zmluvy je osobné stretnuties maklérom, na ktorom je bod za bodom vysvetlené a konzultované znenie zmluvy. 

 

     Vzor Zmluvy o sprostredkovaní náhľad TU

 

2. Nábor a analýza nehnuteľnosti

 • aby sme mohli Vašu nehnuteľnosť úspešne predať, realitný maklér zanalyzuje podrobne danú nehnuteľnosť, tzn. zistí technický a stavebný charakter nehnuteľnosti, majetkovo- právne vzťahy, informácie, ako napr. orientácia domu, rok výstavby a pod.. Zhodnotenie danej lokality je podstatnou súčasťou analýzy nehnuteľnosti, zaistí kvalitnú fotodokumentáciu, pôdorysy nehnuteľnosti atď.. 

3. Stanovenie ceny nehnuteľnosti pomocou analýzy trhu

 • získané informácie o stave a parametroch nehnuteľnosti nám pomôžu pri stanovení optimálnej ceny. Realitný maklér Vám tiež poradí pri výbere stratégie predaja – ak máte na predaj viac času, je možné nastaviť cenu vyššie a naopak.


4. Aktivácia nehnuteľnosti v našej databáze

 • po podpísaní zmluvy a získaní potrebných informácií, vrátane zhotovenia fotodokumentácie, vložíme Vašu nehnuteľnosť do našej databázy a aktivujeme ju. V tejto fáze začneme s inzerciou danej nehnuteľnosti na 19 slovenských portáloch (TOP inzertné portály na Slovensku - nehnutensti.sk, reality.sk, topreality.sk, bazos.sk, zoznamreality.sk atď.). Realitný maklér CASSOVIA REALITAS vždy vyhodnotí danú situáciu nehnuteľnosti a navrhne najúčinnejší spôsob propagácie na mieru.

 

5. Prehliadka nehnuteľnosti s potenciálnym záujemcom

 • vážime si Vašu dôveru a rešpektujeme maximálne súkromie našich klientov. Na obhliadky nehnuteľnosti preto prídeme len so záujemcom, ktorý má seriózny záujem o nehnuteľnosť. Pred samotnou obhliadkou ho oboznámime s parametrami danej nehnuteľnosti, s fotodokumentáciou a pôdorysmi. Ak aj naďalej trvá jeho záujem, dohodneme s ním po konzultácii s Vami obhliadku. Každú obhliadku nehnuteľnosti vedie náš realitný maklér, ktorý sa vie preukázať ako náš pracovník. Maklér Vašu nehnuteľnosť dobre pozná, takže bude dokonale kvalifikovaným sprievodcom pri jej ponuke a predaji. V prípade, že má kupujúci záujem o financovanie prostredníctvom hypotekárneho úveru, zabezpečíme mu poradenstvo pomoc pri riešení finančnej stránky. Po absolvovaní každej obhliadky podpisujeme so záujemcom, ktorý navštívil Vašu nehnuteľnosť záznam o obhliadke, vďaka čomu máme prehľad kto a koľko ľudí osobne videlo Vašu nehnuteľnosť.

 

        Vzor záznamu o obhliadke TU

 

6. Uzatvorenie obchodu a predaj nehnuteľnosti

 • celým procesom predaja Vás budeme sprevádzať my až do úspešného konca realizácie obchodu. V momente, keď nájdeme kupujúceho klienta, vedieme jednania o uzatvorení obchodu (dohodnutie podmienok predaja atď.) až po podpísanie kúpno – predajnej zmluvy. Tieto úkony pre nás realizuje advokátska kancelária s 20 ročnou praxou. Našim cieľom je dosiahnutie spokojnosti oboch zainteresovaných strán a zrealizovať bezpečný a úspešný prevod nehnuteľnosti na kupujúceho.

 

O rezervácii

Podpis rezervačnej zmluvy a zloženie rezervačného poplatku sa realizuje pri záujme o danú nehnuteľnosť s potenciálnym kupujúcim.

 

 • Nehnuteľnosť je pre potenciálneho kupujúceho rezervovaná, tzn. stiahnutá zo všetkých internetových portálov a neponúka sa na predaj. 
 • Následne sa dohodnú podmienky a termín podpisu kúpno- predajných zmlúv a pripravia sa potrebné podklady pre ich realizáciu.

 

Uzatvorenie rezervačnej zmluvy so záujemcom o kúpu nehnuteľnosti je splnením záväzku realitnej kancelárie voči predávajúcemu, t. j. zaistiť konkrétneho záujemcu o kúpu.

 

 • Klient uzatvára (podpisuje) rezervačnú zmluvu výhradne s realitným maklérom, ktorý je k tomuto úkonu písomne splnomocnený vedením spoločnosti CASSOVIA REALITAS.
 • Plná moc realitného makléra pre podpis rezervačnej zmluvy musí byť nutne priložená k rezervačnej zmluve (fotokópia originálu).
 • Prijatie rezervačného poplatku v hotovosti môže realizovať iba realitný maklér splnomocnený k tomuto úkonu v texte plnej moci. Táto musí obsahovať nasledujúcu vetu:

 

“Zmocnenec nie je oprávnený za spoločnosť CASSOVIA REALITAS v súvislosti s jedným obchodným prípadom prijímať finančné čiastky vyššie než 2.000 €, pričom výška rezervačného poplatku prijímaného v hotovosti realitným maklérom nesmie byť vyššia, než limit vyslovene uvedený v texte plnej moci.„

 

 • Prijatie rezervačného poplatku v hotovosti potvrdí zástupca spoločnosti CASSOVIA REALITAS príjmovým dokladom, na ktorom bude popis splnomocneného zástupcu tejto spoločnosti.
 • Ak je rezervačný poplatok, či jeho časť hradená bankovým prevodom alebo je vložená priamo na účet spoločnosti, jediné platné a správne číslo účtu spoločnosti CASSOVIA REALITAS je: 

IBAN: SK8702000000003482858459, BIC: SUBASKBX, vedený vo VÚB banka a.s..

 • Zloženie rezervačného poplatku na iný účet nesmie byť vyžadované zo strany realitného makléra voči záujemcovi, a pokiaľ by k nemu došlo, nemôže byť považované za splnenie záväzku uhradenia rezervačného poplatku.
 • Klient bude informovaný emailom najneskôr do 3 pracovných dní po podpise rezervačnej zmluvy o zaevidovaní rezervačnej zmluvy právnym oddelením CASSOVIA REALITAS. Spoločnosť CASSOVIA REALITAS žiada klientov, aby kontaktovali vedenie spoločnosti e-mailovou správou, v prípade, ak nedostanú tento informačný e-mail na adresu: tomcova@cassoviarealitas.sk, t. č.: 0917 333 134
 • Po zistení potrebných údajov pre prípravu zmluvy vypracuje právne oddelenie našej spoločnosti návrhy zmluvnej dokumentácie podľa okolností prípadu (zmluva o budúcej zmluve, kúpna zmluvu, dohoda o prevode členských práv a povinností, atď.)

 

Naši klienti sa nemusia obávať, že prídu bezdôvodne o svoju zálohu na nehnuteľnosť, zloženú v CASSOVIA REALITAS.  Nám, ako členovi Národnej asociácie realitných kancelárii a jej Garančnému fondu, je poskytnutá finančná garancia za účelom ochrany a presadzovania práv a právom chránených našich záujmov a záujmov našich klientov.

 

         Vzor dohody o zložení zálohy TU

 

Kde inzerujeme ?

Inzerujeme na všetkých najdôležitejších ako aj ostatných serveroch, nechýba ani jeden dôležitý inzertný server. 

 

Podľa posledných štúdii, 92% klientov začína hľadať svoju nehnuteľnosť na internete.

 

Naše skúseností ukazujú že správne cielená inzercia a profesionálne pripravený inzerát, s profesionálnou fotodokumentáciou, ktorý maximálne oboznámi klienta o stave a lokalite nehnuteľností prinesie na obhliadky iba vážnych klientov, ktorý majú seriózny záujem. To nám umožňuje šetriť Váš čas a náklady.

 

CASSOVIA REALITAS od svojho vzniku prezentuje nehnuteľností na všetkých dôležitých realitných serveroch, čo nám umožňuje prezentovať a osloviť potencionálnych klientov ktorí v danom čase hľadajú nehnuteľnosť na internete.

 

Zoznam 192 realitných portálov v SR kde bude Vaša nehnuteľnosť inzerovaná podľa druhu nehnuteľností, nechýba ani jeden TU

Ak požadujete aby sme inzerovali Vašu nehnuteľnosť aj na zahraničných inzertných portáloch, nech sa páči uvádzame 47 zahraničných portálov kde inzerujeme TU.  

 

 

Koľko stojí môj domov?

HYPOkalkulačka