Výmaz práva doživotného bývania a užívania nehnuteľnosti z katastra nehnuteľností

Ako vymazať „právo dožitia“ v nehnuteľnosti na katastri

Klientom našej kancelárie sa často stáva, že našich maklérov oslovia s prosbou o sprostredkovanie predaja nehnuteľnosti, na ktorej viazne právo doživotného bývania a užívania, v skratke „práva dožitia“, v prospech ich rodinného príslušníka. Výnimkou nebol ani pán R., ktorý našu maklérku nedávno oslovil s predajom 4-izbového bytu na Záhradnej ulici v Prešove. V tomto prípade sme pána R. upozornili, že pred samotným predajom bytu bude potrebné toto právo dožitia vymazať.

V prvom rade sme sa nášho klienta opýtali, či osoba, ktorá má oprávnenie bezplatne bývať v jeho byte, je ešte žijúca. Určite to môže znieť ako zvláštna otázka. Pri výmaze práva dožitia sa však postupuje inak, ak právo dožitia má osoba, ktorá ešte žije a inak, ak taká osoba už zomrela.

Ak viazne na nehnuteľnosti právo dožitia pre žijúcu osobu, jeho výmaz je nasledovný. Vlastník nehnuteľnosti a osoba s právom dožitia musia uzatvoriť zmluvu, v ktorej osoba s právom dožitia musí vyjadriť súhlas s výmazom tohto jej oprávnenia. Podpis oprávnenej osoby si vyžaduje úradné/notárske overenie. Zmluvu je následne potrebné „zavkladovať“ na katastri, pričom je potrebné zakúpiť správny poplatok (kolok) vo výške 66,- Eur. Kataster následne má zo zákona 30 dní na to, aby toto právo dožitia vymazal.

Situácia nášho klienta, pána R., bola odlišná. Na jeho byte mala právo dožitia jeho mama, ktorá už zomrela. V takomto prípade sme mu pomohli a pripravili sme preňho Návrh na výmaz práva doživotného bývania a užívania nehnuteľnosti z katastra. V spomínanom návrhu pán R. navrhol katastru, aby vymazal právo dožitia jeho mamy z jeho bytu, pretože jeho mama už nežije a právo dožitia sa vzťahuje len na tú osobu, ktorej toto právo bolo v minulosti udelené. K návrhu musel pán R. doložiť na kataster aj originál úmrtného listu jeho mamy (v praxi stačí doložiť aj úradne/notársky overenú kópiu úmrtného listu). Kataster má v takomto prípade povinnosť vymazať právo dožitia do 60 dní. Správny poplatok sa v tomto prípade katastru neuhrádza.

Nášmu klientovi sme odporučili, aby návrh na výmaz práva dožitia urobil čo najskôr. Dôvodom bolo, že v prípade, ak by si kupujúci jeho bytu chcel zobrať hypotekárny úver, banka by mohla požadovať, aby pred schválením hypotekárneho úveru bolo právo dožitia vymazané. Naše odporúčanie klient prijal a krátko po podaní návrhu na výmaz práva dožitia na kataster sa našej maklérke podarilo nájsť záujemcu o kúpu bytu. Pán R. už vedel na rezervačnom stretnutí kupujúcemu preukázať, že o výmaz práva dožitia už požiadal a že do podpisu kúpnej zmluvy bude byt „čistý“. Predaj bytu následne prebehol bez komplikácií.

Ak si nie ste istý čo robiť s výmazom práva dožitia viaznuceho na vašej nehnuteľnosti, resp. ak plánujete predať vašu nehnuteľnosť a je zaťažená právom dožitia vášho rodinného príslušníka, môžete sa obrátiť na našu realitnú kanceláriu, kde Vám spolu s naším právnym oddelením radi pomôžeme.

 

Autor: Mgr. Milan Fedorišin - firemný právnik CASSOVIA REALITAS

 

Koľko stojí môj domov?

HYPOkalkulačka