Počuli ste o Kodaňskom drevenom mestečku?

Firma Henning Larsen Architects je kodaňská spoločnosť venuje pozornosť udržateľnosti a sociálnej zodpovednosti.

 

 

 

Navrhla v Kodani sídlo, ktoré postaví celé z dreva pre 7000 obyvateľov. Poukazuje nato, ako môže nový vývoj kombinovať udržateľnú architektúru a ekologické princípy, aby slúžili ľudom ako aj zvieratám.

Projekt bude pozostávať výlučne z drevenej stavby. Jednotlivé budovy budú obsahovať vtáčie búdky a biotopy zvierat budú integrované do fasád budov.

 

 

 

Návrh tansformuje bývalú skládku tesne za centrom mesta na model udržateľného života, ktorý vyvažuje ľudské priority so silným záväzkom k prírodnému prostrediu.

 

Rozhodnutie o výstavbe v prírodnej krajine okolo Fælledby prichádza so záväzkom vyvážiť ľudí s prírodou. To znamená, že nová štvrť bude v Kodani postavená ako prvá úplne z dreva a bude obsahovať prírodné biotopy, ktoré podporujú bohatší rast rastlín a živočíchov.

Tento plán, ktorý bol vyvinutý v spolupráci s biológmi a environmentálnymi inžiniermi, zachováva 40% plochy projektu s rozlohou 18,1 hektára ako nerozvinutý biotop miestnej flóry a fauny.

 


 

Cieľom návrhu spoločnosti Henning Larsen na výrobu drevených konštrukcií je znížiť uhlíkový dopad vývoja, pretože v porovnaní s alternatívnymi materiálmi, ako je oceľ alebo betón, drevo počas svojho rastu zachytáva a ukladá CO2 - ako stavebný materiál aktívne odstraňuje CO2 z životného prostredia, pretože vyrába sa.

Je tu potenciál vybudovať nové mesto, ktoré hovorí o citlivosti mladších generácií, vytvoriť domov pre ľudí hľadajúcich riešenie, ako žiť v lepšom súlade s prírodou. Fælledby je  dôkazom koncepcie, že sa to skutočne dá urobiť.

 

 

 

 

 

Zdroj, foto: https://www.designboom.com/architecture/henning-larsen-faelledby-copenhagen-timber-neighborhood-01-09-2020/

https://henninglarsen.com/

Koľko stojí môj domov?

HYPOkalkulačka