Hypotéky vs. koronavírus: Ako banky schvaľujú hypotéky v čase pandémie?

Obmedzenia, s ktorými je potrebné rátať pri žiadosti o hypotéku. Overte si, či máte šancu získať novú hypotéku.

Čo sa nedarilo NBS, podarilo sa koronavírusu

Po niekoľkoročnom dynamickom raste hypoték nastal v marci 2020 výrazný pokles novo-poskytnutých hypotekárnych úverov. Napriek niekoľkoročnej, nie veľmi úspešnej, snahe Národnej banke Slovenska znížiť tempo zadlžovania obyvateľstva, sa to nakoniec podarilo koronavírusu v priebehu pár týždňov. A to buď priamo cez opatrenia vlády (karanténa, obmedzené otváracie hodiny a pod.) alebo nepriamo (klienti sú doma a nechodia po obhliadkach nových nehnuteľností, čo v praxi znamená, že ak sa nepredávajú nehnuteľnosti, klienti si neberú hypotéky).

Koncom marca banky začali do podmienok poskytnutia hypoték premietať aj očakávania zo spomalenia hospodárstva a začiatku krízy spojeného so stratou pracovných miest. Banky sa zatiaľ líšia v tom, ako rýchlo dané obmedzenia zaviedli, resp. zavedú. Na jednej strane sú banky, ktoré poskytovanie nových hypoték už výrazne obmedzili napr. iba na financovanie prvého bývania pre zamestnaných klientov, na druhej strane sú banky, ktoré zatiaľ iba o obmedzeniach uvažujú. Realita je taká, že s rastúcou nezamestnanosťou a prehlbujúcou sa hospodárskou krízou budú banky opatrnejšie, t. j. je iba otázkou času, kedy začnú poskytovanie hypoték výrazne obmedzovať všetky banky. Obmedzenia sa týkajú nových, ale i refinančných úverov, aj keď zatiaľ v menšej miere.

 

Ako banky schvaľujú hypotéky v čase koronavírusovej pandémie – na čo sa pripraviť:

Získanie hypotéky vám môže skomplikovať jedno, resp. viaceré z nasledujúcich (dočasných) obmedzení:

 1. neakceptovanie príjmov
  Niektoré skupiny žiadateľov budú mať problém získať hypotéku. Banky prestali totiž dočasne akceptovať niektoré druhy príjmov, napríklad príjem zo živnosti (SZČO), príjem zo zahraničia alebo príjmy tých, ktorí pracujú v hoteloch, reštauráciách alebo v cestovnom ruchu. Prvé na rane sú síce hypotéky pre živnostníkov a majiteľov s.r.o., no obmedzenia sa týkajú aj zamestnancov spomenutých sektorov. Banka vám hypotéku jednoducho neposkytne vôbec.
 2. úprava metodiky na výpočet príjmov - zníženie výšky príjmov
  Toto obmedzenie sa týka najmä príjmov z podnikania (SZČO alebo s.r.o.). Doteraz niektoré banky pri hypotékach pre živnostníkov a majiteľov s.r.o. používali pri výpočte príjmu určité % z obratov. V súčasnosti banky toto % znižujú (napríklad z 50 % na 10 %), čo pre žiadateľa znamená výrazne nižší príjem = výrazne nižšia hypotéka.
 3. zníženie maximálnej výšky úveru
  Banka obmedzí maximálnu výšku hypotéky, resp. zníži pôvodný strop. Napr. v krajskom meste vám dá banka hypotéku v maximálnej výške 180 000 eur.
 4. obmedzenie LTV
  Pri príjmoch zo živnosti, vlastnej s.r.o, prípadne s.r.o. rodinného príslušníka vám banka môže znížiť LTV napr. na 60 %. Hypotéku vám poskytne, ale maximálne do výšky 60 % z hodnoty nehnuteľnosti.
 5. obmedzené poskytovanie hypoték iba pre úzku skupinu
  V praxi toto opatrenie vyzerá tak, že banka stopne napr. poskytovanie nových hypoték (aj refinančných) pre všetkých klientov okrem klientov, ktorí financujú svoje prvé bývanie a sú zamestnaní minimálnu potrebnú dobu, prípadne klientov so spoludlžníkom.

 

Kto má alebo v najbližšej dobe bude mať problém dostať hypotéku?

Najviac obmedzení sa týka klientov (žiadateľov o hypotéku) z radov podnikateľov. A je to jedno, či máte príjem ako SZČO alebo vlastníte s.r.o., so získaním hypotéky počas najbližšieho obdobia budete mať problém. Druhou skupinou sú klienti, ktorí majú príjem zo zahraničia (napr. opatrovateľky).

 

Ak uvažujete v súčasnej dobe nad hypotékou, je výber správnej banky kľúčový. Nechoďte však od banky k banke so žiadosťami, na základe ktorých vám budú pribúdať negatívne záznamy v tzv. úverovom registri. Obráťte sa radšej na kvalifikovaného poradcu, ktorý vašu šancu získať hypotéku zodpovedne vyhodnotí a navrhne postup, prípadne vám povie, že hypotéku v súčasnosti nedostanete. Prípadne využite kontaktný formulár a my vám poradíme.

 

 

Zdroj: článok bol použitý z webovej stránky: https://www.podnikajte.sk/osobne-financie/hypoteka-koronavirus-pandemia

Autor článku: Ing. Ladislav Smoroň

Koľko stojí môj domov?

HYPOkalkulačka