Ako neprísť o peniaze pri kúpe nehnuteľnosti "za vlastné"

Ak máte vlastné peniaze a chcete kúpiť nehnuteľnosť, je potrebné zvážiť v akom momente ich predávajúcemu vyplatíte.

Kúpa nehnuteľnosti je pre človeka, ktorý sa realitami nezaoberá či už pracovne, alebo v rámci voľného času, komplikovaný proces. Je preto nesmierne dôležité dbať na správne naplánovanie celého priebehu kúpy nehnuteľnosti. Obzvláš v situácii, ak máte k dispozícii vlastné peniaze, ktoré ste si možno odkladali dlhý čas a našli ste si nehnuteľnosť, do ktorej chcete nazhromaždené úspory investovať. Ak teda dôjde k tomu, že sa s predávajúcim dohodnete na podmienkach predaja nehnuteľnosti, prichádza moment prípravy kúpnej zmluvy. V záujme predávajúceho je prirodzene to, aby sa dostal ku kúpnej cene čo najskôr, a teda kupujúci s vlastnými financiami je v dnešnej dobe pre predávajúceho veľmi cenný.

Ak sa to týka práve vás, buďte obozretní a zvážte si prípady či vyplatíte kúpnu cenu hneď po podpise kúpnej zmluvy, alebo budete peniaze "zabezpečovať" v banke resp. u notára v notárskej úschove. Pozrime sa na obe možnosti trochu bližšie. Prvá možnosť je, že predávajúcemu kúpnu cenu vyplatíte hneď po podpise kúpnej zmluvy. Výhodou je v tomto prípade to, že nehnuteľnosť vám môže byť odovzdaná prakticky ihneď po tom, čo predávajúcemu bude kúpa cena pripísaná na účet.

Nevýhodou je však riziko spočívajúce v tom, že do času, kým kataster zapíše na list vlastníctva vás ako nového vlastníka (zo zákona má kataster na takýto úkon 30 kalendárnych dní od podania návrhu na vklad do katastra), nie ste ešte vlastníkom nehnuteľnosti, avšak už nemáte ani peniaze, keďže ste ich už poslali predávajúcemu. Ak by teda z nejakého dôvodu bolo zastavené konanie na katastri, predávajúci je povinný vám všetky peniaze vrátiť. Ak ich však už medzičasom niekde investoval, dostať ich späť bude veľmi náročné. Druhou možnosťou je vloženie peňazí pred podpisom kúpnej zmluvy na osobitný účet v banke, alebo k notárovi do notárskej úschovy.

V tomto prípade má kupujúci istotu, že peniaze budú predávajúcemu odoslané až po tom, čo sa kupujúci stane vlastníkom nehnuteľnosti a predávajúci má istotu, že kupujúci nemôže s uloženými peniazmi manipulovať, keďže "v moci" ich má banka alebo notár. Nevýhodou je, že banka resp. notár takéto služby spájajú s jednorázovým poplatkom a aj to, že sa k nehnuteľnosti kupujúci dostane pravdepodobne až po tom, čo bude mať predávajúci peniaze na svojom účte.

Po zvážení oboch možností je na vás ako so svojimi peniazmi naložite a akú mieru rizika budete ochotní zniesť.

Koľko stojí môj domov?

HYPOkalkulačka