Dražba

Rodinný dom, predaj

Levice, Pohronský Ruskov

Pripravujeme dražbu RD na ul. Orechový rad 269/18, Pohronský Ruskov

Informácie

Počet poschodí:
1
Celková rozloha:
174 m²
Úžitková plocha:
174 m²
Stav:
nutná rekonštrukcia
Zariadenie:
nezariadený
Strecha:
pôvodná
Počet izieb:
5
Rozloha pozemku:
2108 m²
Vlastníctvo:
osobné
Postavené z:
Zmiešané
Zateplený objekt:
nie

Popis

Pripravovaná dražba RD na ulici Orechový rad 269/18, Pohronský Ruskov.

Termín dražby si môžete dohodnúť v dražobnej spoločnosti na: 0948 112 549.

číslo dražby: Zn. 1032

Rodinný dom je budova určená predovšetkým na rodinné bývanie so samostatným vstupom z verejnej komunikácie, ktorá má najviac tri byty, dve nadzemné podlažia a podkrovie. Keďže sú splnené všetky uvedené kritéria hodnotím ho ako rodinný dom.

Jednopodlažný rodinný dom je postavený na parc. KN č. 1218. K hodnotenej nehnuteľnosti je prístup z obecnej komunikácie.

Rodinný dom bol napojený na rozvod ELI, plynu a vody. v súčasnosti je neobývaný a odpojený od vyššie menovaných sietí.

Na 1.NP sa nachádza podľa miestneho šetrenia sa nachádzali chodba, kuchyňa, kúpeľňa a izby. Vzhľadom na technický stav nie je možné identifikovať účel využitia miestnosti.

Pri určení veku rodinného domu znalec vychádzal z potvrdenia obecného úradu, ktorý uviedol, že stavba sa stala užívania schopnou v roku 1928. Tomuto údaju zodpovedajú použité materiály, pôdorysné usporiadanie a celkové opotrebenie stavby, avšak je zanedbaná bežná údržba a dom je v súčasnosti neobývateľný.

Pre metodiku USI Žilina bol použitý index cien stavebných prác na precenenie rozpočtov do CÚ 4. štvrťrok 2014 - IV. štvrťrok 1996, spracovaných pomocou pomeru indexov cien stavebných prác SÚ SR za stavebníctvo ako celok.

Dom je postavený na základových pásoch kamenných bez izolácii (viditeľné známky zemnej vlhkosti na exteriérovej omietke). Zvislé nosné konštrukcie sú murované z nepálených tehál hr. do 50 cm. Vodorovné nosné konštrukcie sú nad 1. NP drevené s rovným omietaným podhľadom, značne poškodené a v havarijnom stave. Priečky sú murované z tehál hrúbky do 30 cm. Okná sú v celom dome pôvodné dvojité, drevené. Strecha je sedlová drevená v časti prebortená s pálenou jednodrážkovou krytinou poškodenou. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vonkajšie omietky sú vápenno cementové.

Vnútorné omietky stien a stropov sú vápenné hladké. Zariaďovacie predmety kúpeľne, kuchynskej linky boli demontované, taktiež podlahy a dvere, ostali iba poškodené drevené zárubne. Vykurovanie v rodinnom dome v súčasnej dobe nie je. Rozvod ELI je demontovaný. Vzhľadom k tomu, že časť strechy je prebortená, má to vplyv aj na statiku zvislých a vodorovných nosných prvkov. Ostatné vybavenie je uvedené v popise konštrukcií. Technický stav ohodnocovanej nehnuteľnosti je značne zanedbaný, staticky narušený a to aj z dôvodu, že je neobývaný. Inžinierske siete sú odpojené a preto nie sú ani hodnotené, pretože nie je možné určiť v akom sú technickom stave.

V prípade bližších informácii alebo zaslania súdnoznaleckého posudku nás neváhajte kontaktovať v pracovných dňoch od 8:00 - 13:00 hod. na tel. čísle: 0948 112 549.

Koľko stojí môj domov?

HYPOkalkulačka