Vzory zmlúv

Vzory zmlúv

Vážení klienti, dovoľujeme si Vám predstaviť naše zmluvy a dohody, aby ste si ich mohli vopred preštudovať.

Naše dohody a zmluvy sú vypracované a odporúčané Národnou asociáciu realitných kancelárii (NARKS). CASSOVIA REALITAS kupuje uvedené zmluvy, ako i právo ich používania.


Prečo to robíme? Chceme zabezpečiť pre náš zmluvný vzťah transparentné a vyvážené podmienky. Záleží nám na tom, aby klient mal pocit istoty a vedel, že zmluva chráni a zároveň určuje povinnosti pre obidve zmluvné strany podľa platnej legislatívy v SR. Zároveň sa každý klient môže obrátiť priamo na Národnú asociáciu realitných kancelárii (info@narks.sk) a overiť si správnosť postupov našej realitnej kancelárie. Zmluvy vypracované NARKS sú vyvážené a transparentné a chránia klienta i realitné kancelárie pred neserióznymi praktikami, sú výsledkom dlhoročných skúseností a spolupráce s advokátskymi  kanceláriami. Členom združenia, ktorí nedodržiavajú zmluvné podmienky a neplnia zmluvné dohody hrozí vylúčenie z Národnej asociácie realitných kancelárií.


V prípade nejasností nám neváhajte napísať alebo priamo Národnej asociácii realitných kancelárií, veľmi radi Vám odpovieme na akékoľvek otázky.


Kontakty :


Národná asociácia realitných kacelárií: www.narks.sk, info@narks.sk


Realitná únia: www.realitnaunia.sk, info@realitnaunia.sk,


Právne oddelenie: pravnik@cassoviarealitas.sk


Realitný maklér Vám po podpise dohody, resp. sprostredkovateľskej zmluvy odovzdá jednu kópiu pre uschovanie.


Príprava kúpnej zmluvy a návrhu na vklad je náročný proces, preto je každá kúpna zmluva vypracovaná na objednávku advokátskou kanceláriou s 20 ročnou praxou, čo je garanciou profesionality a odbornosti. Na základe objednávky si advokát zmapuje právny stav nehnuteľnosti, preverí list vlastníctva a prípraví vyváženú kúpnu zmluvu podľa dohodnutých podmienok a platnej legislatívy. Advokátska kancelária má poistený svoj výkon činnosti a je zapísaná v Slovenskej advokátskej komore. /www.SAK.sk/.


Vzory zmlúv a dohody uvedené na stránke www.cassoviarealitas.sk sú chránené autorským právom zhotoviteľa a ich kopírovanie a použitie bez súhlasu autora je trestným činom.