Certifikáty

Certifikáty

1. Ocenie v prvom celoslovenskom prieskume realitných kancelárií v Mystering Shoppingu za najlepšie hodnotenú realitnú kanceláriu na Slovensku.


Výsledkom našej viac ako desaťročnej práce na realitnom trhu je ocenenie v Mystering shoppingu, ktoré si celý tím CASSOVIA REALITAS veľmi váži. Zároveň to pre nás predstavuje obrovskú motiváciu pre náš ďalší rozvoj a poskytovanie čo najviac kvalitných služieb. Našim cieľom je to, aby sa k nám naši spokojní klienti opätovne vracali.


Ocenie v Mystering Shoppingu za najlepšie hodnotenú realitnú kanceláriu na Slovensku


2. člen REALITNEJ ÚNIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY - www.realitnaunia.sk3. Garančný fond 


Prinášame novinku ktorá mení postoj klientov a získáva si dôveru našich klientov. Klient sa už nemusí báť že im realitná kancélária bezdôvodne nevrati prijatu rezerváciu. Garančný fond kryje každú prijatú rezerváciu CASSOVIA REALITAS do výšky 5.000,-€ ako člena NARKS. Jedinečná výhoda pre našich klientov.     


      


4. člen Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska (NARKS)


Základným cieľom NARKS je integrácia realitných kancelárií Slovenska v rámci trhu s nehnuteľnosťami, ich prosperita, presadzovanie ich záujmov, vzájomná spolupráca členov vo všetkých oblastiach obchodovania s nehnuteľnosťami, využívanie nových poznatkov v súvisiacich odboroch pre potreby členov asociácie a zvyšovanie kvality služieb nimi poskytovaných a ochrana spotrebiteľa. Medzi najdôležitejšie úlohy patrí novelizácia legislatívnych podmienok súvisiacich s realitnou činnosťou a zvyšovanie profesnej úrovne pracovníkov realitných kancelárií, členov NARKS.


Asociácia nadväzuje kontakty s európskymi a zámorskými organizáciami podobného zamerania. Je členom európskej konfederácie obchodníkov s nehnuteľnosťami C.E.I. so sídlom v Brusseli, podpísala protokoly o spolupráci s americkou Národnou asociáciou obchodníkov s nehnuteľnosťami (NAR), s Maďarskou asociáciou, s Asociáciou realitných kancelárií Českej Republiky (ARK ČR). NARKS organizuje odborné konferencie s medzinárodnou účasťou a veľtrhy nehnuteľností – SlovReal Invest (www.sri.sk)


      


 


4. Živnostenské oprávnenie 


Realitná činnosť je viazaná činnosť podľa živnostenského zákonná a každá spoločnosť je povinná okrem splnenia odbornej pôsobylosti určiť zodpovednú osobu za výkon tejto činnosti. V CASSOVIA REALITAS vykonáva túto činnosť Ing. Jozef Tomčo, ktorý splna zákon určené podmienky vzdelania a praxe v obore, zároveň je majiteľom a konateľom spoločnosti. 


5. Odborné školenia a semináre


Jeden z troch základných pilierov na ktorých sme postavili našu realitnú kanceláriu je vzdelávanie, ktoré nás sprevádza našim celým profesným životom. Preto sme absolvovali školenia a semináre, ktoré nám umožňujú pracovať efektívnejšie a rýchlejšie, čo oceňujú naši klienti.

6. Osvedčenie realitných portálov ako spoľahlivý partner CASSOVIA REALITAS