Akadémia CASSOVIA REALITAS

Akadémia CASSOVIA REALITAS

“Jedným zo strategických pilierov našej spoločnosti je poskytovať nadštandardný servis všetkým zákazníkom. Preto bola založená naša vzdelávacia akadémia CASSOVIA REALITAS”

                                                                             Ing.Jozef Tomčo, zakladateľ spoločnosti

Princíp fungovania Akadémie CASSOVIA REALITAS


Akadémia využíva veľa vzdelávacích spôsobov s cieľom dosiahnuť špičkovú kvalitu využívaných služieb v oblasti realít. Čerpá z podrobnej znalosti realitného trhu na Slovensku. Inšpiráciu predstavujú špičkové zahraničné vzdelávacie inštitúcie. Lektormi akadémie sú skúsení realitní makléri s dlhoročnou praxou v realitách s jasnými výsledkami - skutoční odborníci v danej oblasti.


Vízia akadémie - dosiahnutú úroveň vzdelávania našich maklérov prezentujeme verejne, formou prideľovania hviezdičiek podľa celkovej úspešnosti. Certifikovaní makléri musia preukázať svoju vyspelosť a odbornosť splnením stanovených cieľov priamo vo svojej praxi. 


Každý maklér môže dosiahnuť tieto profesijné úrovne: 1. ​Realitný maklér

 2. Certifikovaný realitný maklér

 3. Certifikovaný maklér - profesionál

 4. Certifikovaný maklér - expert  


"Naším cieľom je presadzovať špičkovú kvalitu do každodennej praxe našich maklérov a naučiť ich ju využiť v praxi. Len týmto spôsobom sa môže realitný trh na Slovensku stať vyspelejším a práca realitného makléra bude pochopená ako vysoko odborné povolanie"


                                                                                                                                                                             Mgr. Marianna Tomčová, výkonná riaditeľka


Naši školitelia


Našimi školiteľmi sú profesionáli z oblasti realít, so skúsenosťami a praxou v obchode. Disponujú komplexnými znalosťami, ktoré odovzdávajú našim maklérom a pomáhajú tak zlepšovať poskytované služby.


                                                       


    Ing. Jozef Tomčo                                                                             Mgr. Marianna Tomčová      


                                                           


        Timea Horňáková                                                                                   Eva Marcinová


Štruktúra školenia


Všetci makléri sa riadia etickým kódexom, sú pravidelne preškoľovaní od maklérov až po konateľa. Program je založený na dlhoročných realitných skúsenostiach školiteľov CASSOVIA RERALITAS a ďalších externých odborníkov. Naši zamestnanci sa učia znalostiam, ktoré sú nevyhnutné pre poskytovanie dokonalého servisu pre klientov. Spokojný klient je naša zásadná a prvoradá referencia.


Zoznam školiacich blokov


Pokiaľ má byť profesionálny maklér oporou pre svojho klienta, musí sa orientovať v mnohých oblastiach. Mal by zvládnuť právnu a daňovú problematiku, techniky fotografovania, komplexný marketing, homestaging, oceňovanie nehnuteľností, stavebné názvy, územné plánovanie a samozrejme musí disponovať obchodnými schopnosťami. Takto vzdelaného makléra klienti najviac ocenia a ďalej ho odporúčajú. ​


Základné školenie - Realitný maklér  • Úvodné oboznámenie sa s realitnou kanceláriou CASSOVIA REALITAS 

 • Charakteristika profesijného vývoja makléra, špecifikácia jednotlivých vývojových fáz jeho kariéry

 • Priebeh obchodu

 • Zmluvy, protokoly, listy - ich účel a použitie

 • Praktické príklady z praxe, správne návyky obchodníka

 • Základy v právnej a daňovej oblasti v súvislosti s podnikaním v realitách

 • Metodika spracovanie odhadu tržnej ceny nehnuteľnosti

 • Nábor a príprava na prezentáciu nehnuteľností

 • Základy fotografovania a obstarania fotodokumentácie a popisu nehnuteľností

 • Práca s interným systémom 

 • Práca s kontaktmi, kvalita kontaktov, vzťahy s klientom, databáza klientov

 • Odkiaľ sa získavajú zákazky

 • Efektívny predajný plán

 • Argumentácia pre klienta pri získavaní exkluzívneho zastúpenia a vysvetlenie celej filozofie exkluzivity

 • Obchodné schopnosti komunikácie s klientom, zvládanie námietky, telefonický rozhovor

 • Osobnostný rozvoj makléra


 Pokročilé školenie - Realitný maklér • Komunikácia so zákazníkom

 • Práca s ponúkanou nehnuteľnosťou - digitálne fotografie vysokej kvality, zásady pri obstaraní fotodokumentácie, zásady pri písaní inzertného textu, celková práca s inzerátom

 • Kategorizácia zákaziek

 • Osobný marketing makléra

 • Rozvíjanie kontaktov

 • Systém práce s ľudmi, ktorí poskytujú odporúčania a tipy na predaj alebo kúpu nehnuteľností

 • Práca s databázou - starostlivosti o zákazníka​

 • Komunikácia, argumentácia a zvládanie námietok klientov

 • Prehliadky nehnuteľností, práca s ponukou

 • Práca s kupujúcim

 • Predaj pozemkov, rodinných domov a väčších nehnuteľností od A do Z

 • Stavebný zákon, územné plánovanie

 • Financovanie nehnuteľností

 • Fungovanie katastrálneho úradu

 • Kompletný sprievodca právnym servisom od zloženia rezervácie až po prevod nehnuteľnosti

 • Váš osobnostný rast

 • Komplexný postup pri exkluzívnom predaji


 Certifikovaný maklér - profesionál (školenie pre realitných maklérov s dostatočnou praxou • Výkup nehnuteľností, exekúcie, dražby

 • Starostlivosť o exkluzívnych klientov, predaj luxusných nehnuteľností

 • Developerské projekty – kompletná príprava prezentácie pre developera, marketingový plán

 • Ďalšie aktuálne pridané školenia  


 Certifikovaný maklér - expert (školenie pre manažérov kancelárie) • Marketing kancelárie

 • Systém nastavenia aktivít makléra a spätná väzba vrátane vyhodnotenie efektivity

 • Personalistika – marketing, pohovory, vstupné testy, typová charakteristika osobnosti, motivácia záujemcov o prácu realitného makléra

 • Realitní systém CASSOVIA REALITAS – štatistika a vyhodnocovanie výkonnosti pobočky

 • Denný chod pobočky, controlling, systém archivácie zmlúv, pracovná doba, náplň práce, asistentky, platby, riadenie tímu maklérov


Pokiaľ máte záujme stať sa členom nášho tímu alebo našim partnerom, neváhajte a kontaktujte nás. Tešíme sa na spoluprácu s Vami.


Kontaktná osoba: Mgr. Marianna Tomčová, výkonná riaditeľka akadémie CASSOVIA REALITAS


email: kariera@cassoviarealitas.sk