Provízny systém

Výška provízie sa hradí iba pri podpísaní kúpno-predajnej zmluvy


Provízia sa hradí iba pri úspešnom prebehnutí obchodu. Pokiaľ predaj nehnuteľnosti nebude úspešný, predávajúci nehradí žiadne poplatky ani odmenu.


Čo všetko je zahrnuté v provízii: • Obhliadka nehnuteľnosti pri nábore

 • Vypracovanie zmluvnej dokumentácie

 • Trhové ohodnotenie nehnuteľností

 • Príprava nehnuteľností na predaj - homestaging

 • Profesionálna fotodokumentácia širokouhlým fotoaparátom - interiér a exteriér (možnosť nasnímať i bezpilotným lietadlom)

 • Vypracovanie pôdorysu k nehnuteľnosti

 • Inzercia nehnuteľnosti na 192 slovenských inzertných portáloch + 47 zahraničných portálov

 • Označenie nehnuteľností bannerom

 • Obhliadky nehnuteľností s klientom - kupujúcim

 • Cestovné náklady

 • Príprava zmluvnej dokumentácie v spolupráci s advokátskou kanceláriou

 • Zabezpečenie podkladov pre banku v prípade čerpania hypotekárneho úveru

 • Kolky na návrh na vklad v hodnote 66 Eur

 • Výber listu vlastníctva pre banku alebo notára - 8 Eur

 • Vypracovanie preberacieho protokolu

 • Krytie poistením zodpovednosti pre výkon realitnej činnosti do 170 000 Eur


Výška provízie:


Cena nehnuteľnosti do 40 000 Eur - výška provízie od 5 %, min. 1500 Eur


Cena nehnuteľnosti od 40 000 Eur do 80 000 Eur - výška provízie od 4 %, min. 2000 Eur


Cena nehnuteľnosti od  80 000 Eur do 120 000 Eur - výška provízie od 3 %, min. 3000 Eur


Cena nehnuteľnosti od 120 000 Eur do 300 000 Eur - výška provízie od 2,5 %, min. 4000 Eur


Cena nehnuteľnosti od 300 000 Eur a viac - výška provízie od 2 %


Prenájom nehnuteľností - 1 x násobok mesačného nájmu