Finančné služby

Finančné služby


Ponuka finančných produktov sa neustále zvyšuje a mnohokrát je veľmi komplikované vybrať tú najvýhodnejšiu.


Preto prichádzame na pomoc s komplexným riešením finančných služieb prostredníctvom externej siete


Poslaním spoločnosti UNIVERSAL je zabezpečiť klientom komplexný finančný servis. Dôvodom pre uvedenú aktivitu je snaha o zvýšenie kvality služieb pre našich klientov.


Vlastné poradenské centrum nám umožňuje poskytnúť klientom ucelenú ponuku finančných produktov, ktoré nie sú viazané na jeden subjekt, ale zahŕňajú všetkých poskytovateľov finančných služieb v uvedenej oblasti.


Naším klientom sme schopní vyrokovať výhodné podmienky poskytovaných služieb v prípade kúpi nehnuteľnosti, či pri dohodnutí poistenia a ďalších finančných služieb.